MIMOTO coaching

Of je nu leiding geeft, met klanten, clienten of leerlingen werkt, of als team een gezamenlijk doel nastreeft: je hebt met mensen te maken.

Er is maar weinig wat zóveel voldoening en frustratie kan opleveren als met mensen werken. Want waar mensen zijn, vinden we verschillen.

Verschillen hoeven niet negatief te zijn, maar wanneer ze niet worden begrepen, kunnen ze veel verwarring, onbegrip en stress veroorzaken, met gevolgen voor de kwaliteit van je relaties en je werk.

Uiteindelijk hebben veel problemen tussen mensen te maken met miscommunicatie. Alsof je een andere taal spreekt...

Life LanguagesTM is een systeem dat niet alleen inzicht geeft in hoe verschillend we ons uiten, maar ook praktische sleutels aanreikt om effectief te communiceren.

Het maakt duidelijk dat we allemaal spreken in verschillende communicatie stijlen, die we in verschillende volgorde en mate spreken. Elke taal heeft zijn specifieke kwaliteiten en karakteristieken.

Onbewust hebben we een voorkeur voor een van de talen en verwachten we dat die ander ook zo spreekt. Wanneer je iemand treft die een andere voorkeurstaal heeft, is de kans groot op miscommunicatie.

Bewust zijn van je eigen voorkeurstaal en kennis van alle 7 talen stelt je in staat om te herkennen welke taal iemand spreekt en daarop aan te sluiten. Zo ontstaat er een betere basis om samen te werken en te groeien in je bedrijf en je relatie.

De 7 talen

Effectieve Communicatie

vpn_key

Life Languages biedt 4 sleutels voor effectieve communicatie:

  1. Beantwoord de filtervraag
  2. Kom tegemoet aan de behoefte
  3. Moedig de passie aan
  4. Bevestig de sterkste eigenschap

Dit is een interne vraag die in communicatie altijd beantwoord moet worden, of je deze nu uitspreekt of niet. Elke Life Language is tijdens het communiceren op zoek naar het antwoord op deze vraag.

Elke Life Language heeft een unieke behoefte die, binnen persoonlijke en professionele relaties, door anderen moet worden vervuld. Een behoefte is niet iets optioneels, maar een noodzaak.

De passie die verankerd is in elke Life Language geeft elke gedachte, elk woord en iedere interactie met anderen motivatie en richting. Voor succesvolle communicatie moet de drijvende passie aangemoedigd worden.

Elke Life Language heeft vele kenmerkende karakter eigenschappen, maar er is één unieke eigenschap die voorop staat en bevestiging van anderen waardeert.

  • Wanneer de filtervraag niet wordt beantwoord,
  • Wanneer de behoefte niet wordt vervuld,
  • Wanneer de passie niet wordt aangemoedigd,
  • Of wanneer de sterkste eigenschap niet wordt bevestigd...


... vertoont elke Life Language voorspelbare stress-signalen.

Het herkennen van deze signalen en begrijpen welke van de 4 sleutels ontbreekt, helpt je om weer terug te keren naar gezonde communicatie.

Teamtraining

add remove

VOOR WIE

Geschikt voor allerlei soorten teams, ongeacht welke sector. Niet alleen teams die dagelijks of wekelijks met elkaar werken, maar ook teams die elkaar minder vaak treffen, zoals een OR.

Voor leidinggevende teams, zoals een bestuur of een managementsteam, maar ook teams in de zorg, hulpverlening & onderwijs, of teams in de creatieve & IT wereld.


FOLLOW UP

Implementatie is key. Om te voorkomen dat het bij een eenmalig event blijft, waarbij de opgedane kennis al snel vervaagt en je met vragen blijft zitten, wordt het sterk aanbevolen om de training een vervolg te geven in de vorm van een follow up.

Dit is niet alleen nuttig voor het ophalen van kennis, maar geeft ook de mogelijkheid om te reflecteren en te finetunen na een periode praktijkbeleving. Daarnaast biedt het ruimte voor meer verdieping.


INDIVIDUELE COACHING

In verband met de aard en de opzet van een teamtraining zal er slechts beperkt aandacht zijn voor iemands persoonlijke communicatieprofiel.

Daarom wordt naast teamtraining ook individuele coaching aanbevolen voor persoonlijke verdieping.


MAATWERK

MIMOTO coaching streeft ernaar om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vraag, behoefte en situatie van jouw team. Dit geldt zowel voor de inhoud als de vorm.

Een teamtraining is in prinicipe geschikt voor met name geschikt voor teams die bestaan uit gemiddeld 4 tot 10 personen.

De duur van een eerste basistraining zal 1 volledige dag in beslag nemen.


Neem CONTACT op voor meer informatie of een vrijblijvende intake.

pexels fauxels

Individuele Coaching

add remove

Misschien loop je tegen iets aan in het contact met een specifiek iemand, zoals een familielid, vriend, collega of leidinggevende...

Misschien ligt het niet zo concreet, maar kan je je vinger er niet direct op leggen en zou je meer duidelijkheid willen.

Misschien sta je op een kruispunt in je leven, ligt alles open en zou je meer richting en bevestiging willen in je wat nou echt bij je past.

Misschien ben je gewoon nieuwsgierig.

Hoe dan ook: ik ben nieuwsgierig naar jou!

Neem vrijblijvend CONTACT op om je vragen te stellen en om te kijken wat ik voor je kan betekenen

mimoto coaching communicatie coachingstraject ppo financiering

Coachings Traject

add remove

Een traject is er voor wie meer wil. Mensen die willen groeien en die beseffen dat hier een proces voor nodig is.

Uitermate geschikt voor persoonlijke ontwikkeltrajecten, als aanvulling op een teamtraining, of om dieper in te gaan op een specifiek vraagstuk.

Maar ook toepasbaar voor oa. loopbaancoaching en leiderschapsontwikkeling.

Een coachingstraject bestaat uit minimaal 4 gesprekken van 1,5 uur.

Neem CONTACT op voor meer informatie.

***

WERK JE IN DE CREATIEVE OF CULTURELE SECTOR?

DAN KOM JE IN AANMERKING VOOR MEDE-FINANCIERING ALS JE EEN COACHINGSTRAJECT VOLGT.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

***


mimoto coaching communicatie coachingstraject ppo financiering kopie

Elk coachingsgesprek, -traject of teamtraining start met het invullen van een vragenlijst aan de hand waarvan een persoonlijk profiel wordt gemaakt. Dit zeer uitvoerige rapport zal niet alleen als basis dienen voor de gesprekken, maar je zult ook ontdekken dat het iets wordt wat je er keer op keer weer bijpakt. Of om je geheugen op te frissen, om weer nieuwe verbanden te leggen met nieuw opgedane ervaringen en inzichten.

VERSTERK JE COMMUNICATIE, SLUIT BETER AAN OP DE BEHOEFTE VAN JE KLANT EN VERGROOT ZO JE KANS OP WERK

Ervaringen van anderen

arrow_back arrow_forward

Patrick W.

Senior Lead Developer

De 7 Life Languages is een prachtig framework waarmee je met de juiste coach echt profijt kan behalen. Guido is hartelijk, betrokken, doorgrondend, begrijpend en realistisch. Iemand die echt doordringt tot de kern, luistert en corrigeert waar nodig. Een unieke combinatie die niet veel coaches hebben. Zeldzaam! De combinatie van Life Languages en Guido’s coaching is een praktische en menselijke manier om in je team te investeren, met als resultaat dat je elkaar beter begrijpt en beter op elkaar afgestemd bent.

Maarten van der Vloed

Docent | Pedagogisch Adviseur | Onderwijs Innovator

"De natuurlijke manier waarop Guido me meenam in een proces van kijken naar mezelf en tot inzichten komen, is een kwaliteit die maar weinig mensen hebben. Hij wist mij te raken door verbanden te laten zien in de patronen over hoe ik in contact sta met anderen en op welke manier ik dat kan verstevigen."

Elizabeth W.

7 Life lanquages heeft mij geholpen mijzelf beter te begrijpen maar ook de mensen om mij heen die een andere taal spreken. Ik geloof dat veel mensen hier baat bij kunnen hebben omdat er veel verschillende mensen met verschillende kleurtjes/talen zijn. Het kan erg ophelderend zijn en je nieuwe inzichten geven, daarom raad ik dit programma zeker aan. Daarnaast is Guido iemand die goed kan luisteren en de juiste vragen weet te stellen.

Oscar Biesheuvel

Allround Inbound Marketing | Voorganger

"De tools die ik aangereikt kreeg, zijn erg praktisch toepasbaar in de dagelijkse communicatie. Zowel persoonlijk als zakelijk geeft het werken met de Life Languages letterlijk woorden aan de onderlinge communicatie. De input van Guido is heel waardevol: ontspannen, doorvragend, inspirerend en aanmoedigend."

Evert Quaedvlieg

Agogisch Medewerker

"Guido weet op een rustige manier te prikkelen om na te denken over mezelf. Vanuit een respectvolle houding worden thema's besproken die me helpen om na te denken waarom ik communiceer op de manier hoe ik dat doe en hoe ik meer aansluiting kan vinden op anderen die anders communiceren."

MIMOTO coaching

Mimoto Coaching is een onderneming van Guido Fokkema, gecertificeerd Life LanguageTM coach. Guido woont met zijn vrouw en zoon in Gorinchem, Nederland.

Mimoto betekent 'identiteit' in het japans. Wat we denken en doen, ons werk, onze relaties en ons communiceren, hebben allemaal hun basis in identiteit: wie we zijn.

Het uitgangspunt van Mimoto Coaching is het verlangen om mensen te helpen om te leven vanuit wie ze werkelijk zijn. Het begrijpen en omarmen van wie we zelf zijn en aanvaarden wie de ander is, staat aan de basis van elke coaching en training.

Guido Fokkema | gecertificeerd Life Language coach